Medisch Pedicure

 Heeft u professionele voetverzorging nodig in verband met een medische indicatie?

 

Total Feetcare is gespecialiseerd in de zogenaamde risicovoeten, het reguleren van ingroeiende nagels, het repareren van kapotte nagels of voor tijdelijke drukontlasting door middel van vilt.
Onder risicovoeten wordt verstaan de problemen die ontstaan aan de voeten als gevolg van diabetes, reuma, neurologische aandoeningen, kanker, vaataandoeningen en/of dermatologische aandoeningen.

Deze specialistische behandelingen zijn meer gericht op preventie en pijnklachtvermindering.
Wanneer er geen oplossing is voor uw probleem dan wordt u doorverwezen naar een andere discipline.

Bij Total Feetcare wordt er gewerkt volgens de Code van het Voetverzorgingsbedrijf en specifieke richtlijnen.
Om als Medisch Pedicure te mogen werken dient men ingeschreven te staan in het KRP.
Het KRP staat voor Kwaliteit Register Pedicures. Zie ook ProCert.
Dit houdt in dat er gewerkt wordt volgens een afgesproken protocol.
Om in het KRP vermeld te staan dien je aan verscheidene eisen te voldoen.
Hiermee wordt bedoeld het volgen van specifieke scholing op het gebied van gespecialiseerde voetzorg.

 

ProCERT-logo-voor-gebruik-door-derden